ЦЕЛИЯТ СВЯТ В ЕДНА УСЛУГА

Технологии
Открийте нов начин да останете свързани и сигурни на пътя. Интелигентните свързани услуги Ви предлагат нова степен на сигурност и поддръжка - навсякъде и по всяко време.
Mes bénéfices

По време на път

 

Останете добре информирани относно трафика. OpelConnect Ви дава възможност да шофирате интелигентно, като информира водача за пътната ситуация.

Навигацията в реално време предлага алтернативни маршрути, като същевременно дава съвети относно цените на горивата, безплатните паркоместа или забележителности наоколо.

 

Спокойствие

За оптимална безопасност и помощ, независимо колко дълго е пътуването, OpelConnect предлага безопасност и сигурност, като е винаги там, за да подаде ръка за помощ или да даде ясна представа за състоянието на автомобила.

 

Mes bénéfices

ЦЕЛИЯТ СВЯТ В ЕДНА УСЛУГА